+90 388 232 15 53

+90 388 232 54 65

guven_harita@hotmail.com

İl Özel İdare Hizmetleri

Yol Kotu ve Yapı Alikasyon Projeleri İçin İl Özel İdaresi İle İlgili İşlemleri Sizin İçin Yürütüyoruz.

YOL KOTU İŞLEMLERİ

Yol kotu nasıl hesaplanır?

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta hizasındaki en yükseğindeki tretuvar seviyesi röper esas alınır. Parselin kot aldığı yol cephesinin köşedeki kotların arasında (3.50) m. ya da daha çok kot farkı bulunması durumunda, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilerek kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en fazla (1.75) m. olmak zorundadır.
 

Yapı Aplikasyonu Hizmeti

Yapı aplikasyon projesi nasıl yapılır?

Yapı aplikasyonu, kadastral paftalarda bulunan parsel köşe noktalarının tekrar zeminde belirtilmesi ve parselin zemindeki sınırının gösterilmesidir. 
Yapı aplikasyon krokisi nereden alınır?
 
Gereken belgeler aşağıdaki gibidir.
 
1. Aplikasyona tabi tutulan taşınmaz malın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği, 
2. Gayrimenkul malikinin kimliği veya vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
3. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek ya da kooperatif temsilcisi ve bunlara ilişkin yetkiyi gösteren belge ve nüfus kimliği 
4. Gayrimenkulün sahibi vefat etmiş ise talepte bulunan kişilerin mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.
 
Daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşın  +90 388 232 15 53Copyright © 2015 Güven Harita - Mühendislik Emlak