+90 388 232 15 53

+90 388 232 54 65

guven_harita@hotmail.com

Tevhid

Tevhid İşlemi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Aynı mal sahibine ya da sahiplerine ait çok sayıda taşınmazların yeni bir numara altında birleştirme prosedürüdir. Birleştirme (Tevhid) yapılacak yerin bitişik olması şarttır. Ayrıca üzerinde rehin (haciz,ipotek) gibi kullanımı kısıtlayan engeller olmaması gerekir. Kullanımı kısıtlayan engeller var ise mal sahiplerinin rızası (muvafakatı gerekir). Birleştirme işlemleri belediye encümeni kararı ya da il idare kurulun olumlu hükmü ile kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettirir.

Tevhid İle Parselasyonun Farkı Nedir?

Tevhit, arazi ve arsa sahibinin çok sayıda arazi ya da arsasının veya başka kişilerin mülkiyetinde bulunan çok sayıda arazi ve arsaların, bu kişilerin kendi arzularıyle birleştirmesidir. Bu nedenle tevhit işlemi rızaya dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tevhit iþlemleri, ilgililerin başvurusu üzerine belediyelerce yapılan parselasyon işlemidir.

İfraz ve Tevhid Arasındaki Farklar Nelerdir?

İmar planlarına makul olacak biçimde arsaların haritaları hazırlanır ve kamuya bırakılan yerler bu haritalar üzerinden belirlenir. Eğer ifrazı yapılan arsa, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalıyorsa belediye encümeni, bu alanlar dışında kalıyorsa il idare kurulunun onayına takdim edilir. Bu prosedürler bir aylık süre içerisinde yukarıyada belirtilen idarelerinin kararlar doğrultusunda askıya alınır. Bu planlar ilan vasıtalarıyla duyurulur. Bir aylık sürecin sonlanmasıyla imar planları netlik kazanır. Söz konusu imar planları 15 gün içinde tescil prosedürü için ilgili tapu sicil müdürlüğüne yönlendirme yapılır. Tapu sicil müdürlüğü, yönlendirilen imar planlarının tescil ya da terkin prosedürlerinin bir ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Tapu müdürlüğü maliklerin muvafakatini gözetmeksiziz,  onay alan imar planına göre resmen tanzim ve tesis eder.

 

İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN BİZE ULAŞIN

  +90 388 232 15 53

 

 Copyright © 2015 Güven Harita - Mühendislik Emlak