+90 388 232 15 53

+90 388 232 54 65

guven_harita@hotmail.com

Vaziyet planı

Vaziyet Planı Nasıl Hazırlanır ?

Vaziyet planı, inşaat alanında bulunan bütün varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır..
 
Kat Mülkiyeti Yasasında vaziyet planına dair hususlara yer verilmiştir.
Madde 68 – Toplu konutlarda ortak yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve biçimleri, toplu yapı kapsamındaki parsel ya da parsellerin tamamını kapsayacak biçimde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine makul olarak hazırlanmış vaziyet plânında ayrıntılarıyla belirtilir. Kamuya ait alanların düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu hususta yetkili kamuya ait ilgili kurum ile anlaşma sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak üzere toplu yapı yönetimince üstlenilebilir. Toplu yapı söz konusu olduğunda, katın mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere, tapuda yapılacak prosedürlere dair hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 

Vaziyet planında bulunması gerekli olan unsurlar nelerdir?

- Tanımlı röper noktası
- Eğim
- Yaya taşıt ilişkisi
- Yotlar(bilhassa çatı)
- Çatı sunumu
- Yakın çevre düzenlemesi
- Rüzgar yönü
- Toplam metrekare
- Siluet, arazi kesiti
- Cadde sokak tanımları
- Çizgi kademelenmesi
Daha fazla bilgi almak için hemen bize ulaşın +90 388 232 15 53Copyright © 2015 Güven Harita - Mühendislik Emlak